O firmie

O firmie

Aktualizowano: 2018-03-15 11:34:00

Założona w 2000 roku firma NAST-BUD jest jednym z największych producentów betonu oraz materiałów budowlanych na łódzkim rynku branżowym. Swoją ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak również do deweloperów oraz wykonawców dróg. Od momentu rozpoczęcia działalności, nieustannie inwestujemy w intensywny rozwój, zarówno w kwestii wyposażenia i produkcji, jak również kwalifikacji pracowników. Prężny i wielowymiarowy progres firmy otworzył nam drzwi do uczestnictwa w dorocznie organizowanych w Łodzi Targach Budownictwa INTERBUD.

W międzyczasie zakupiliśmy dodatkowe urządzenia i maszyny, takie jak węzeł betoniarski, pompa o dł. 28 m, oraz betonomieszarki. W chwili obecnej nasz park maszynowy zasilają takie urządzenia, jak: 8 gruszek/betonomieszarek, 2 pompo-gruszki 24mb i 28mb, 2 pompy do betonu 24mb i 36 mb, 2 wywrotki oraz 1 wywrotka z HDS. Posiadamy również własne laboratorium – prasę wytrzymałościową, za pomocą której badamy wytrzymałość naszego betonu i bloczków betonowych fundamentowych.

Pozyskany w 2003 roku certyfikat nr 132/03 wydany przez CEBET umożliwił nam rozszerzenie oferty o wykonywanie stropów TERIVA I, TERIVA 4,0/1/K i TERIVA 4,0/1/KJ.

Pięć lat później, w 2008, firma otrzymała również certyfikat kompetencji zawodowej w krajowym transporcie drogowym rzeczy nr 00145/F2/08. Dzięki temu pracownicy NAST-BUD posiadają uprawnienie do rozładunku materiałów bezpośrednio na plac budowy, co czyni naszą firmę jednym z najlepszych producentów betonu w Łodzi.

Niedawno nasza firma zrealizowała projekt pt. „Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji betonu towarowego” nr WND-RPLD.03.02.00-00-106/10 współfinansowany przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. W ramach niniejszego projektu, nasz firma zyskała większy węzeł betoniarski do produkcji betonu towarowego w innowacyjnej technologii, która zapewni większą przepustowość linii produkcyjnej oraz kompletne wdrożenie certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji Betonu Towarowego wraz z oceną jakości betonu wg wymagań PN-EN 206-1:2003, by zapewnić klientom tylko najwyższą jakość oferowanych produktów.

 

Realizacja projektu unijnego zakończyła się latem 2011 roku. Zakupiliśmy wówczas nowoczesną wytwórnię betonu produkcji ZREMB o wydajności 60m3/h wraz z urządzeniem do recyklingu wody oraz z systemem grzejnym do betonu. W tym samym czasie nasza firma nabyła również ładowarkę kołową oraz maszynę wytrzymałościową firmy Matest o sile nacisku do 2000kN do ściskania próbek betonu oraz do ściskania bloczków betonowych fundamentowych, która stanowi wyposażenie laboratorium własnego. W 2011 uzyskaliśmy certyfikaty zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego i elementów murowych.